DNA-seulonta - hyödyt eläinten hoidossa ja jalostuksessa

Viime vuosien aikana koiragenetiikan tutkimustyö on edistynyt nopeasti eläinten perimäkartoitusten ja uusien geenitutkimustyökalujen myötä. Jatkuvasti kehittyvät geenitutkimusmenetelmät ovat nopeuttaneet tiettyihin sairauksiin ja ominaisuuksiin liittyvien geenien tunnistamista. Näin saadaan entistä enemmän tietoa sairauksien, rakenteen ja käyttäytymisen perinnöllisyydestä ja voidaan kehittää geenitestejä eläinten hoidon ja jalostuksen avuksi.

Tämän päivän DNA-testauksessa painopiste on siirtynyt kohti paneelitestausta, joka mahdollistaa usean yksittäisen geenitestin yhdistämisen samaan testipakettiin. Kehittämämme kokonaisvaltainen MyDogDNA-testauspalvelu on maailman ensimmäinen koirien paneelitesti, joka toiminnallisuuksillaan tukee sekä kestävää jalostustyötä että lemmikkien yleistä hyvinvointia.

DNA-testauksen tuomaa geenitietoa voidaan hyödyntää monin tavoin:

  • perinnöllisten sairauksien diagnosoinnissa
  • genotyyppiin perustuvien sairastumisriskien arvioinnissa
  • geenivirheen suhteen normaalien, geenivirhettä kantavien ja sairaiden yksilöiden tunnistamisessa rodussa - näin myös terveet, mutta sairautta kantavat yksilöt voidaan pitää mukana jalostuksessa edesauttamassa rodun monimuotoisuuden säilymistä

Modernien tutkimusmenetelmien ja tiedon hallintaan kehitetyn bioinformatiikan yhdistelmä luo vahvat edellytykset käyttää kokonaisvaltaista DNA-tietoa tärkeänä pohjana siirryttäessä kohti ennakoivaa, ennaltaehkäisevää ja yksilöllistä koirien terveydenhoitoa.