Visiomme - Geenitutkimuksen editysaskeleet palvelemaan eläinten hyvinvointia ja jalostusta

Luomme kotieläinten geenitestauksen tulevaisuuden

Haluamme tarjota niin lemmikkien omistajille kuin eläinten kasvattajillekin luotettavimman tiedon avuksi eläinten hoitoon ja jalostukseen. Uskomme, että perinteisen kohdennetun DNA-testaamisen sijaan yksilöllinen koko perimän laajuinen analyysi, useiden geenien yhtäaikainen testaaminen ja geneettisen monimuotoisuuden mittaaminen tarjoavat parhaan mahdollisen tiedon eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Siksi pyrimme ottamaan nopeasti käyttöön kansainvälisten tutkimusryhmien julkaisemat uusimmat testit ja hyödyntämään aina uusimpia teknologioita sekä edistyksellisintä bioinformatiikkaa. Tavoitteemme on laajentaa palveluitamme edelleen kehittämällä laajoja testauspalveluita myös muille koti- ja lemmikkieläimille ja edetä näin alamme johtavaksi yritykseksi.

Kestävä jalostustyö ja eläinten hoito

Tämän päivän noin 400 koirarodun kehittymiseen tarvitut jalostuskäytännöt ovat johtaneet samalla myös yli 500 perinnöllisen sairauden leviämiseen - jotkin näistä tietyille roduille ominaisia ja rodussa yleisiä, toiset yleisiä kautta rotujen tai roturyhmien.

Me puhumme kestävän jalostuksen puolesta, joka ottaa huomioon samanaikaisesti sekä rodun geneettisen monimuotoisuuden että rodussa tavatut perinnölliset sairaudet. Kohdistetut DNA-testit auttavat tunnistamaan geenivirheen suhteen normaalit, geenivirhettä kantavat ja sairaat yksilöt rodussa, ja tekemään jalostussuunnitelmia, joiden avulla voidaan vähentää perinnöllisten sairauksien esiintymistä. Pidemmällä tähtäimellä tarvitaan myös geneettisen monimuotoisuuden hallintaa edistämään rodun geenipoolin kestävyyttä ja estämään uusien perinnöllisten sairauksien rikastuminen rotuun. DNA-testaus on olennainen osa kennelliittojen ja rotuyhdistysten jalostusohjelmia, joissa DNA-pohjaisen tiedon lisäksi huomioidaan myös muu olennainen terveystieto sekä koiran ominaispiirteet.